( 995 32) 223 33 06 /07/09
მოსაშვილის ქ.N11, თბილისი
erdo@erdo.ge
შოთა ლეჟავა

შოთა ლეჟავა

ანატოლი ფრანს. შლიაპა შვენის მას. კონტაქტები აქვს. ელის თავის წამს.