( 995 32) 223 33 06 /07/09
მოსაშვილის ქ.N11, თბილისი
erdo@erdo.ge
რუსუდან ცალქალამანიძე

რუსუდან ცალქალამანიძე

ოლიმპიური ჩემპიონი დარბაისლობის, მოსმენის, კულტურის და პორტმანში საკომისიო თანხების ჩაჭედვის საქმეში. აქვს სერიოზული კონტაქტები ოკუპანტების სახელმწიფოში.