( 995 32) 223 33 06 /07/09
მოსაშვილის ქ.N11, თბილისი
erdo@erdo.ge
ლაშა მაისურაძე

ლაშა მაისურაძე

თავმდაბლობა და სიჩუმე არ ნიშნავს იმას, რომ ის არ იცნობს ხმაურიან და დიდფულიან პოპულარულ კლიენტებს და იმას, რომ მას არ ძალუძს ერთ ტრანზაქციაში რამოდენიმე ერთად აღებულ მაკლერზე მეტი თანხის მიღება. თუმცა, არც პატარ-პატარა კაპიკების მოგროვება ეთაკილება ჭკვიანი კაცის პოზიციიდან გამომდინარე.
ორგანიზაცია: Erdo Group